Is de tekst te klein? Met de toets Ctrl ingedrukt houden en tegelijk
aan het muiswieltje draaien kunt u de tekst vergroten!

©2021 Wehls Gemengd Koor, alle rechten voorbehouden.
Ontwerp Willem van Engelen