Alles over het
Jubileumconcert WEHLS GEMENGD KOOR 2020

Aankondigingsposter:
Geplaatst: 21 november 2019

1e Persbericht;

In 2020 bestaat het Wehls Gemengd Koor 50 jaar, dus tijd om dat te gedenken. Dit jubileum gaan we dan ook vieren met een groots jubileumconcert.
Koorleden en dirigent zijn momenteel hard bezig met het instuderen van liederen, die speciaal zijn uitgezocht door de Muziekcommissie.
Het wordt een zeer veelzijdig repertoire met uiteraard herkenbare nummers, maar ook enkele nieuwe nummers zullen ten gehore worden gebracht.
Inmiddels is de Jubileumcommissie druk doende met het maken van afspraken met medewerkenden zoals een pianist, een presentatrice en nog een (of meerdere) verrassing(en). De meeste van deze mensen hebben hun steentje al eens bijgedragen aan ons koor en zijn dus eigenlijk "oude bekenden".
Er wordt heel veel vergaderd door deze commissie en…… het enthousiasme is groot.
Ook heeft de Jubileumcommissie het plan opgevat om zoveel mogelijk oud-leden te benaderen. Dit is in september/oktober gebeurd. Deze oud-leden kunnen voor een deel meedoen aan het concert. Uiteraard zijn we erg benieuwd naar het aantal leden dat mee wil doen.
Een leuk initiatief; een beetje reünieachtig, maar tevens ook bijzonder.
Mocht u nog oud-leden kennen, geef dat even door aan de Jubileumcommissie, zodat deze benaderd kunnen worden.
Tot op heden is de animo heel goed te noemen; maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!
Tot slot: De locatie en de datum, waar het concert gegeven wordt, liggen inmiddels ook vast en wel op zondag 19 april 2020 om 14.00 uur in de RK-Kerk in Wehl. Deze datum mag (of is het moet?) u alvast in uw agenda noteren.
Op deze dag hopen wij op een enorme opkomst van allen die het Wehls Gemengd Koor een goed hart toedragen en van al die mensen, die van muziek houden. Wij als Wehls Gemengd Koor zullen zeker ons best doen, maar u weet: de bezoeker zorgt voor de sfeer!
Namens de afdeling Public Relations.
Petra en Jan


Geplaatst: 19 april 2019

De voorbereidingen zijn in volle gang!

Heel, heel langzaam komt er meer duidelijkheid over 2020, het feestelijke jaar van het Wehls Gemengd Koor. In deze tijd zijn er steeds meer koren die dergelijke jubilea vieren en het valt op dat de grootste en langst bestaande koren vooral in kleinere gemeenschappen te vinden zijn.
Van oudsher is een koor of een andere vereniging, het ontmoetingspunt van dorpsgenoten en ook degene die een dorpsgebeuren opluistert, zoals bij hoogtijdagen door het jaar heen.
Dit is voor ons WGK niet anders. Bijna 50 jaar geleden opgericht, in een tijd waarin dat weer kon, zo net na de jaren 40, 50 en 60.
In deze jaren waarin van alles gebeurde met de gemeenschap, kreeg men weer tijd en zin in gezellig samen muziek maken. Vorig jaar, tijdens de kerstperiode, heeft het WGK haar sociale 'verplichting' vervuld door in Oldershove een prachtig kerstconcert neer te zetten. Een paar weken terug, tijdens de jaarvergadering, werden gelegenheden zoals deze geëvalueerd en werden alvast wat lijnen uitgezet voor 2020, ons jubileumjaar.
Aangezien dit een groots concert wordt, biedt het programma veel ruimte om wat 'liedjes uit de oude doos' ten gehore te brengen. Liederen die we allemaal mooi vinden en die we met veel plezier op onze diverse concerten in het verleden hebben laten horen.
We houden het spannend; we verklappen verder (nog) niets.

Natuurlijk begrijpt iedereen dat een vereniging als het onze, vooral in de huidige tijd, ondersteuning nodig heeft. Je hebt een zaal nodig om te repeteren, er moet koffie en thee komen en als je 'uit' wilt gaan zingen heb je de kosten voor dirigent en/of pianist. De meeste kosten worden uit de contributie betaald maar hier zit natuurlijk een grens aan. Een koor als het onze is een geziene gast in de samenleving en vervult daarin, zoals eerder opgemerkt, een rol. Hoe fijn is het dan om te kunnen melden dat onze sponsoractie, die op dit moment de volle aandacht krijgt en dat best wel tijd en moeite kost, vorige week de 15e sponsor heeft opgeleverd! U begrijpt dat u als sponsor een warme plaats in ons hart heeft, en dat u met uw bijdragen een belangrijk orgaan in de samenleving steunt. Onze hartelijke dank voor uw interesse en uw bijdrage! Uw logo, met doorlink naar uw bedrijf, staat op onze site! https://wgk-wehl.nl. Wanneer u onze site regelmatig bezoekt, krijgt u steeds een beetje meer informatie over 2020, ons gouden jaar.
Eigenlijk is het heel simpel: een groep mensen houdt van zingen, we zetten er een dirigent voor, we oefenen voor onszelf, gaan iedere repetitieavond met een goed gevoel naar huis en een aantal keren per jaar treden we naar buiten om nog meer mensen van onze muziek te laten genieten. Hoe mooi is dat.
Laten we dat zo houden.
Laten we vele luisteraars laten genieten van onze enthousiaste zangkunst.
Namens het hele koor wensen we u allen alvast een mooie lente.
En straks in 2020 ... Van harte welkom bij ons grootse concert in Wehl.
Zie ook het betreffende artikel in het Doetinchems Vizier.


©2021 Wehls Gemengd Koor, alle rechten voorbehouden.

Ontwerp Willem van Engelen