Geplaatst: 11 juni 2020
Intervieuw
Ook al hebben we ons jubileumconcert uit moet stellen, het WGK heeft toch weer de krant gehaald!
Onze voorzitter Louis en Jan Schalks zijn geïnterviewd door Harrie Leijten, redacteur van de 'Doetinchemmer'.
In deze krant worden regelmatig bekende mensen uit Doetinchem en omgeving en hun activiteiten uitvoerend belicht.
Lees hier het uitgebreide verhaal dat eind mei 2020 is verschenen in de 'Doetinchemmer'


Geplaatst: 23 januari 2020

(klik op de afbeelding voor een vergroting,
daarna kun je met de toets >ctrl< (ingedrukt houden) en draaien aan het muiswieltje
de vergroting groter/kleiner maken)
Prelude in de vorm van Verrassingsconcert
Dinsdag 21 januari 2020 stond de grote zaal van Oldershove in Wehl in het teken van muziek en zang van eigen bodem. Het jarige Wehls Gemengd Koor bracht een oer-Hollands programma: "Ik hou van Hollands".
Dit jaar bestaat het WGK 50 jaar en eigenlijk was dit een pre-jubileumconcert. Omdat we als WGK onze (oudere) medemens een warm hart toedragen hebben we deze avond cadeau gedaan aan de bewoners van Oldershove inclusief een kopje koffie en wat lekkers erbij.
Het was een feest van herkenning. Teksten waren uitgedeeld, zodat het publiek naar hartenlust mee kon zingen. Onder leiding en begeleiding van dirigent Miriam Versteegen, ondersteund door Frans Gerritsen op de accordeon, werden o.a.Catootje, Sophietje en Malle Babbe bezongen. Ook het blikken harmonieorkest van Boudewijn de Groot en de mooi gedragen Pastorale van Ramses Shaffey en Liesbeth List, waren van de partij.
Spreekstalmeester was Frits Geijsberts. Elly van der Meijden droeg een prachtig gedicht voor dat ging over de geneugten van het ouder worden; grappig met een serieuze ondertoon.
Na afloop kreeg accordeonist Frans Gerritsen als dank een speldje in de vorm van een harmonica en Miriam een bos bloemen. Van het publiek ontvingen we een waarderend applaus en van Oldershove een gratis drankje en dat was een fijne verrassing. Wij als leden van het WGK kunnen zeggen dat we op feestelijke wijze begonnen zijn aan ons jubileumjaar, met dank aan Miriam en "Ome Frans".
Ook in het Doetinchems vizer is een artikel te lezen: Lees hier
Namens de afdeling PR, Petra en Jan
public.relations@wgk-wehl.nl
CONCERT: Nederlandstalig Verrassingsconcert

(klik op de afbeelding voor een vergroting,
daarna kun je met de toets >ctrl< (ingedrukt houden) en draaien aan het muiswieltje
de vergroting groter/kleiner maken)


Geplaatst: 19 december 2019

Persbericht 2; 19 december 2019

Van alles wat
Kerstconcert Schavenweide
Op dinsdag 10 december 2019 bracht het Wehls Gemengd Koor extra kerstsfeer in zorgcentrum Schavenweide.
Schavenweide is een eigentijds woonzorgcentrum en ligt net buiten het centrum van Doetinchem in de wijk Schöneveld.
In november 2013 werd het nieuwe Schavenweide geopend, met moderne appartementen en een prachtige grote zaal.
Deze zaal is in deze kersttijd stemmig aangekleed met kerstbomen, slingers en andere versieringen met als doel het gebouw en de bewoners in kerststemming te brengen. Wij als WGK waren gevraagd om ons steentje bij te dragen met mooie kerstliederen en dat hebben we gedaan.
De avond begon om 19:30 uur met een woordje van de voorzitter Louis van Rienen, waarna we een kleine drie kwartier zongen.
Vlak voor de pauze brachten we een aantal meezingliederen die door de gasten in de zaal goed meegezongen werden.
Toos Landewers droeg een mooi kerstgedicht voor en daarna was het pauze.
We hadden bij aankomst al een heerlijke kopje koffie of thee gehad, en nu stonden er voor het koor naast koffie en thee allerlei frisdranken klaar.
Na de pauze zongen we nog een aantal liederen. De laatste waren weer bekende meezingers en hiervoor verspreidden de leden van het koor zich tussen de bezoekers in de zaal, zodat de mensen ons goed konden horen om enthousiast mee te kunnen zingen.
Ook dit deel van de avond was een groot succes.
We werden beloond met een hartelijk en welgemeend applaus en mede daarvoor doen we het natuurlijk ook.
Na dit ontspannen optreden, samen met de bewoners van Schavenweide keren we terug naar de werkelijkheid en dat is keihard verder studeren om in april 2020 ons allerbeste beentje voor te kunnen zetten op het concert ter ere van ons 50-jarig bestaan.

Nog iets over het Jubileumconcert
De Jubileumcommissie heeft ruim 80 brieven verstuurd aan oud-leden, om mee te zingen met ons koor tijdens het Jubileumconcert.
De respons was heel goed te noemen: 26 aanmeldingen. Een onverwacht groot aantal, waar we erg blij mee zijn.
Ook de kleding van de dames en de heren is voor dit concert enigszins aangepast.
Wat en hoe? U zult het zien tijdens ons optreden.

Nieuwe sponsors
We hebben er weer nieuwe sponsors bij, die ons en ons koor willen ondersteunen.
Wilt u weten wie dat zijn? Kijk op onze website www.wgk-wehl.nl onder het kopje "Sponsors".
Sponsors, hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de afdeling PR, Petra en Jan
public.relations@wgk-wehl.nl
Geplaatst: 21 november 2019

Jubileumconcert WEHLS GEMENGD KOOR 2020
1e Persbericht; november 2019
In 2020 bestaat het Wehls Gemengd Koor 50 jaar, dus tijd om dat te gedenken.
Dit jubileum gaan we dan ook vieren met een groots jubileumconcert.
Koorleden en dirigent zijn momenteel hard bezig met het instuderen van liederen, die speciaal zijn uitgezocht door de Muziekcommissie.
Het wordt een zeer veelzijdig repertoire met uiteraard herkenbare nummers, maar ook enkele nieuwe nummers zullen ten gehore worden gebracht.
Inmiddels is de Jubileumcommissie druk doende met het maken van afspraken met medewerkenden zoals een pianist, een presentatrice en nog een (of meerdere) verrassing(en).
De meeste van deze mensen hebben hun steentje al eens bijgedragen aan ons koor en zijn dus eigenlijk "oude bekenden".
Er wordt heel veel vergaderd door deze commissie en…… het enthousiasme is groot.
Ook heeft de Jubileumcommissie het plan opgevat om zoveel mogelijk oud-leden te benaderen. Dit is in september/oktober gebeurd. Deze oud-leden kunnen voor een deel meedoen aan het concert. Uiteraard zijn we erg benieuwd naar het aantal leden dat mee wil doen.
Een leuk initiatief; een beetje reünieachtig, maar tevens ook bijzonder.
Mocht u nog oud-leden kennen, geef dat even door aan de Jubileumcommissie, zodat deze benaderd kunnen worden.
Tot op heden is de animo heel goed te noemen; maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!
Tot slot: De locatie en de datum, waar het concert gegeven wordt, liggen inmiddels ook vast en wel op zondag 19 april 2020 om 14.00 uur in de RK-Kerk in Wehl.
Deze datum mag (of is het moet?) u alvast in uw agenda noteren.
Op deze dag hopen wij op een enorme opkomst van allen die het Wehls Gemengd Koor een goed hart toedragen en van al die mensen, die van muziek houden.
Wij als Wehls Gemengd Koor zullen zeker ons best doen, maar u weet: de bezoeker zorgt voor de sfeer!
Namens de afdeling Public Relations.
Petra en JanGeplaatst: 24 oktober 2019
Rabo aktie 2019

Dankzij:

Rabobank Graafschap Ambachtstraat 4
7005 AM Doetinchem
Tel.: +31 314 442500


Geplaatst: 19 april 2019

De voorbereidingen zijn in volle gang!
Heel, heel langzaam komt er meer duidelijkheid over 2020, het feestelijke jaar van het Wehls Gemengd Koor. In deze tijd zijn er steeds meer koren die dergelijke jubilea vieren en het valt op dat de grootste en langst bestaande koren vooral in kleinere gemeenschappen te vinden zijn.
Van oudsher is een koor of een andere vereniging, het ontmoetingspunt van dorpsgenoten en ook degene die een dorpsgebeuren opluistert, zoals bij hoogtijdagen door het jaar heen.
Dit is voor ons WGK niet anders. Bijna 50 jaar geleden opgericht, in een tijd waarin dat weer kon, zo net na de jaren 40, 50 en 60.
In deze jaren waarin van alles gebeurde met de gemeenschap, kreeg men weer tijd en zin in gezellig samen muziek maken. Vorig jaar, tijdens de kerstperiode, heeft het WGK haar sociale 'verplichting' vervuld door in Oldershove een prachtig kerstconcert neer te zetten. Een paar weken terug, tijdens de jaarvergadering, werden gelegenheden zoals deze geëvalueerd en werden alvast wat lijnen uitgezet voor 2020, ons jubileumjaar.
Aangezien dit een groots concert wordt, biedt het programma veel ruimte om wat 'liedjes uit de oude doos' ten gehore te brengen. Liederen die we allemaal mooi vinden en die we met veel plezier op onze diverse concerten in het verleden hebben laten horen.
We houden het spannend; we verklappen verder (nog) niets.

Natuurlijk begrijpt iedereen dat een vereniging als het onze, vooral in de huidige tijd, ondersteuning nodig heeft. Je hebt een zaal nodig om te repeteren, er moet koffie en thee komen en als je 'uit' wilt gaan zingen heb je de kosten voor dirigent en/of pianist. De meeste kosten worden uit de contributie betaald maar hier zit natuurlijk een grens aan. Een koor als het onze is een geziene gast in de samenleving en vervult daarin, zoals eerder opgemerkt, een rol. Hoe fijn is het dan om te kunnen melden dat onze sponsoractie, die op dit moment de volle aandacht krijgt en dat best wel tijd en moeite kost, vorige week de 15e sponsor heeft opgeleverd!
U begrijpt dat u als sponsor een warme plaats in ons hart heeft, en dat u met uw bijdragen een belangrijk orgaan in de samenleving steunt. Onze hartelijke dank voor uw interesse en uw bijdrage! Uw logo, met doorlink naar uw bedrijf, staat op onze site! https://wgk-wehl.nl. Wanneer u onze site regelmatig bezoekt, krijgt u steeds een beetje meer informatie over 2020, ons gouden jaar.
Eigenlijk is het heel simpel: een groep mensen houdt van zingen, we zetten er een dirigent voor, we oefenen voor onszelf, gaan iedere repetitieavond met een goed gevoel naar huis en een aantal keren per jaar treden we naar buiten om nog meer mensen van onze muziek te laten genieten. Hoe mooi is dat.
Laten we dat zo houden.
Laten we vele luisteraars laten genieten van onze enthousiaste zangkunst.
Namens het hele koor wensen we u allen alvast een mooie lente.
En straks in 2020 ... Van harte welkom bij ons grootse concert in Wehl.
Zie ook het betreffende artikel in het Doetinchems Vizier.
Namens de afdeling Public Relations.
Petra en Jan
Geplaatst: 10 februari 2019
CONCERT: Slingeland
Collage van zondag 10 februari in ziekenhuis Slingeland:Geplaatst: 7 februari 2019
"Lopende zaken"
Het Wehls Gemengd Koor zet zich graag in voor de samenleving.
Mensen die noodgedwongen in het ziekenhuis moeten 'logeren' kunnen ieder lichtpuntje gebruiken. Het Slingelandziekenhuis verzorgt al jaren wekelijks op zondagochtend een kerkdienst. Er zijn o.m. een katholieke pastor en een dominee verbonden aan dit ziekenhuis, die beurtelings de vieringen verzorgen. Deze worden altijd gehouden om 10:00 uur en integraal uitgezonden vanuit de kerkzaal zodat alle patiënten op hun eigen kamer deze vieringen kunnen volgen. Het Wehls Gemengd Koor zal komende zondag, 10 februari de viering ondersteunen met liederen die met zorg uitgekozen zijn in samenspraak met de voorganger. Natuurlijk werken onze leden graag mee aan deze viering en we staan om 9:30 uur stand-by! Zie ook Doetinchems Vizier.

Jubileum 2020
Verder zijn de voorbereidingen voor ons jubileumjaar 2020 in volle gang. We hebben ons laten vertellen dat tijdens het grandioze 50-jarige jubileumconcert liederen van de meest uitlopende genres, van pop tot klassiek tot operette ten gehore gebracht gaan worden!'

De Sponsoractie is gestart!
Bedrijven in en rondom Wehl zullen worden uitgenodigd om lid van 'de club van het WGK" te worden. We zullen deze uitleggen hoe belangrijk het is om een vereniging zoals het onze te steunen, die culturele en sociale waarden vertegenwoordigt en uitdraagt en daarbij alle hulp nodig heeft en dit ook waardeert.
Onze eerste sponsor is Accares, dat bekend staat om haar grote netwerk van bedrijven en instellingen en mensen helpt te re-integreren op de arbeidsmarkt.
Wel gefeliciteerd Accares en bedankt voor uw steun!

Bezoek regelmatig onze site om op de hoogte te blijven. We blijven u informeren!
Namens PR
PetraGeplaatst: 11 januari 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2019
Het Wehls Gemengd Koor blijft actief!
Zit het niet in de voorbereidingen voor de diverse concerten dan wel om gezellig samen het nieuwe jaar in te luiden met gezang, drankjes en een vrouwelijk duo, welke de sfeer verhoogde tijdens deze bijeenkomst. In de sfeervol ingerichte zaal in 'Ons Huis' hebben we elkaar een gelukkig Nieuwjaar gewenst en genoten van het dynamisch duo Anja en Yvonne, die prachtige Nederlands- en Engelstalige liederen brachten. Het waren merendeels bekende liederen en het 'Halleluja' van Leonard Bernstein, "het Dorp" van Wim Sonneveld en "Droomland" werden door ons krachtig begeleid (meegezongen).De hapjes en drankjes waren heerlijk; alle lof voor de activiteitencommissie die het geheel fantastisch heeft geregeld.

Een prachtige bos bloemen en een onderscheiding met oorkonde gingen naar Ria Scheerder, die haar 25-jarig jubileum bij het WGK mocht vieren. Als ze tussendoor niet een aantal jaren er tussenuit was geweest, was het een 40-jarig jubileum geworden. Onze felicitaties en natuurlijk ook onze dankbaarheid dat ze zo lang bij ons is.

Rest ons om het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet te gaan en flink te gaan studeren voor ons 50-jarig jubileum in 2020!
Petra en Jan

Klik op de foto voor een vergroting.
CONCERT: Oldershove
Hieronder een impressie van ons Kerstconcert in Oldershove van 18 december 2018Geplaatst: 21 december 2018
doetinchemsivzier.jpg - 14,1 KB
Goed bezocht Kerstconcert Wehls Gemengd Koor in Oldershove

Wehl - Het Wehls Gemengd Koor heeft haar Kerstconcert dit jaar op 18 december j.l. in de grote zaal van zorgcentrum Oldershove in Wehl gegeven.
Door de ruime aandacht in kranten, online en op de radio (Omroep Gelderland) en door het verspreiden van prachtige, kleurrijke posters, was de toeloop van belangstellenden bijna overweldigend. Het bezoekersaantal liep op tussen de 150 tot 175 bezoekers uit de hele omgeving van Wehl en er moesten extra stoelen geregeld worden. Er kwamen zelfs mensen uit Lichtenvoorde, die via de krant op het concert geattendeerd waren.
Het programma was een verfrissende mix tussen de welbekende 'meezingers' zoals 'Komt allen tezamen' en minder bekende maar wel heel mooie Engelse en Duitse kerstliederen. Het aandachtige publiek waardeerde de samenzang en was gul met applaus. De koorliederen werden ontvangen als 'mooi' en 'sfeervol'.
Pianist/dirigent Miriam Versteegen zat achter de piano terwijl ze het koor dirigeerde. Het koor had ook een eigen 'drummer boy' die op zijn trommel dat extra accent bij 'The little drummer boy' verzorgde.
De zaal was in kerststemming versierd en mede door een mooie, inhoudelijke kerstboodschap werd het geheel een compleet kerstfeest.
Zie voor het betreffende artikel: Lees hier

Bij deze wenst het Wehls Gemengd Koor u allen een voorspoedig maar vooral een heel gezond 2019. In het komende jaar zullen we zeker weer van ons laten horen want in 2020 hopen we ons 50-jarig bestaan te vieren. Dit zal gevierd gaan worden met een aantal verrassende concerten.Geplaatst: 13 juni 2018
"Lopende zaken"
Zondag 3 juni 2018 was een zonovergoten dag. 30 koren, afkomstig van heinde en verre, verspreidden zich over het centrum van Doetinchem. Ze trokken van podia naar terrasjes en weer terug. Het was een dag vol zon, zang en gezelligheid. Een uitgelezen gelegenheid, ook voor het WGK, om een deel van het repertoire ten gehore te brengen aan een enthousiast publiek en tevens te genieten van wat de Doetinchemse binnenstad te bieden had. Voor diverse koren was deze dag een regelrecht uitstapje. Met bussen kwamen ze zelfs uit Wijk bij Duurstede, Bemmel, Dinxperlo en Nijverdal. De samenzang op het eind van middag bestond uit schlagers van toen en nu. Zelfs de polonaise kwam eraan te pas.

Het WGK bedankt het bestuur en dirigent Miriam Versteegen voor dit heerlijke muzikale uitje dat ons weer helemaal heeft opgeladen en nieuwe energie heeft gegeven om verder aan ons nieuwe repertoire te werken.

Op de fotocompilatie is te zien wat een feest en vreugde deze dag gaf. Het WGK presenteerde zich duidelijk en muzikaal. We mogen trots zijn dat Wehl dit koor heeft!!

(Klik op foto voor een vergroting)
Geplaatst: 23 mei 2018
Rabo aktie 2018
23 mei binnengekomen, een leuk sponsorbedrag!!!Geplaatst: 23 mei 2018
Privacy beleid
Je privacy is belangrijk voor ons.
We hebben in de apart belegde ledenvergadering op 1 mei 2018 goedkeuring verleend voor het privacy beleid van het Wehls Gemengd Koor.
De wet op de privacy gaat in per 25 mei 2018.

In het kort: waar gaat het om?
Meer controle over je gegevens bij het Wehls Gemengd Koor. Je krijgt min of meer uitgebreide rechten.
Je kunt o.a. een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens op te vragen en wel of geen toestemming geven voor het gebruik er van voor andere partijen.
Wij hebben ons privacy-beleid aangepast aan de nieuwe regels.
Wil je hier meer over weten of wil je het beleid helemaal lezen, klik dan op: Online versieKorenfestival
Het WGK geeft acte de présence op het Mooi Koor Man Korenfestival in Doetinchem op zondag 3 juni 2018.
Het Mooi Koor Man organiseert dit jaar het 13e korenfestival in Doetinchem.
Rond 30 koren zullen zich op 10 podia muzikaal presenteren aan het publiek.
Ruim 1050 zangers, zangeressen en muzikanten komen echt overal vandaan om mee te werken aan dit festival.
We zijn trots dat wij als WGK hieraan gaan deelnemen en op dit moment wordt onder leiding van onze nieuwe dirigent, Miriam Versteegen, hard gewerkt aan een aantal van de mooiste stukken uit ons brede repertoire.
Voor ons koor zijn 2 optredens gepland van 25 minuten.
We verwelkomen u graag op zondag 3 juni a.s. in de Doetinchemse binnenstad.