Het WGK staat voor samen zingen. Serieus samenwerken in een ontspannen sfeer tijdens de repetities om uiteindelijk de climax te bereiken in een gevarieerd concert.
'Samen zingen' met onze ouderen in diverse zorgcentra in de omgeving.
'Samen zingen' ten bate van een goed doel, ook hiervoor is het WGK altijd te vinden.
Natuurlijk is het WGK van de partij bij diverse Wehlse feestelijkheden, zoals bijvoorbeeld Kerst- of nieuwjaarsconcerten in de St. Martinuskerk of het sfeervolle Nederlands Hervormde kerkje. Hierbij wordt vaak samengewerkt met de fanfare AMDG in Wehl.
Elk jaar studeert het koor een concert in met een landelijk dan wel wereldlijk thema. Dit concert is voor iedereen toegankelijk en wordt vaak ondersteund door een ensemble, strijkorkest of een combo, afhankelijk van de gebrachte muziek.
ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

Om een vereniging goed draaiende te houden, moet deze goed gestructureerd zijn. Het WGK heeft een bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt en jaarlijks de ledenvergadering organiseert. Tijdens deze ledenvergadering geven o.a. diverse commissies verslag zoals:
* De kascommissie
* De activiteitencommissie
* De muziekcommissie
* Een calamiteitencommissie
* De kledingcommissie
* Het lief- en leedpotje
Enkele commissies worden hieronder beschreven.

KASCOMMISSIE Deze voert 1x per jaar de kascontrole uit om zo alle in- en uitgaven op eerlijkheid te controleren. Tijdens de jaarvergadering wordt hiervan verslag uitgebracht.

MUZIEKCOMMISSIE Het WGK kent een democratisch systeem voor de muziek, in de vorm van de muziekcommissie. Deze commissie bestaat uit een lid uit iedere stemgroep, de bibliothecaris en de dirigent. Zij doen voorstellen voor een thema en zoeken bij dit thema muziekstukken uit die bij ons koor passen.

ACTIVITEITENCOMMISSIE De activiteitencommissie zorgt voor de nodige ontspanning naast de muzikale inspanning. Denk hierbij aan de Nieuwjaarsborrel en de sfeerverhogende bingo tijdens de repetitie.

Kortom: het WGK is al een halve eeuw een fenomeen in Wehl en verre omgeving.
Een plek waar we samen zingen in een fijne sfeer. Want niets is stimulerender en geeft meer energie dan samen muziek maken en daar anderen weer van laten genieten.


©2021 Wehls Gemengd Koor, alle rechten voorbehouden.

Ontwerp & beheer: Willem van Engelen